Paraturan

Peraturan KENAQQ


1. Usia Pemain adalah 18 Tahun ke atas dan KENAQQ tidak bertanggung-jawab atas setiap perundangan Negara Indonesia.

2. Pemain KENAQQ dibenarkan memiliki SATU(1) ID dalam SATU Rekening.

3. ID dan Kata sendi adalah atas tangungjawab pemain masing-masing dan pihak KENAQQ tidak bertanggungjawab atau menerima komplain tentang kehilangan Chips.

4. Transfer Chips/Pemindahan Saldo adalah sama sekali dilarang keras oleh KENAQQ.

5. Keputusan KENAQQ adalah bersifat final atau mutlak serta mengikat dalam segala perkara dan tiada sebarangan tuntutan lanjut akan diterima setelah pihak membuat keputusan terakhir.

6. Peraturan-peraturan merupakan keseluruhan perjanjian dan saling pengertian antara berbagai pihak.